Välkommen till

Kvinnojourer utan gränser

Behöver du hjälp?

Är du eller en närstående utsatt för hot, våld eller förtyck? Det finns hjälp att få. Kontakta vår stödlinje eller maila vår stödmail
Skyddat boende
Personer utsatta för våld eller förtryck kan få tillfälligt skyddat boende hos oss. Vi tar emot placeringar från socialtjänsten samt migrationsverket
Stöd oss
Vi är en ideell förening och med ditt stöd och engagemang kan vi bli fler. Donera pengar eller tid, bli medlem eller volontär. Ditt stöd gör skillnad!

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Kvinnojourer utan gränser är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har mångårig erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödmail, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss direkt antingen via telefon eller mail