Vilka är vi?

Kvinnojourer utan gränser är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som lever i en hederskontext och/eller är utsatta för våld i nära relation. Vi har mångårig erfarenhet och arbetar på många olika språk.

Kvinnojourer utan gränser är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som lever i en hederskontext och/eller är utsatta för våld i nära relation. Vi har mångårig erfarenhet och arbetar på många olika språk.
Vår stödlinje, vårt skyddande boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi arbetar också aktivt för att lyfta dessa ohörda röster, sprida kunskap och arbeta för en positiv samhällsförändring.

Vår historia

Kvinnojourer utan gränser bildades 2020 då de såg det behov av stöd och skydd som våldsutsatta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund har i en uppbrottsprocess. Kvinnojourer utan gränser är unik i de norra delarna av Sverige och erbjuder stöd på olika språk till våldsutsatta kvinnor och tjejer med utländsk- eller minoritetsbakgrund. Vi har en genuin förståelse för den dubbla utsatthet som dessa kvinnor och tjejer upplever och blir utsatta för. Vi har den kultur och religionskompetens inom verksamheten som behövs för att kunna förstå, stötta och hjälpa dessa kvinnor och tjejer som lever med våld, hot och förtyck.
Vi har en stödlinje, mail linje, skyddat boende samt ett skyddat aktivitetcenter.

073 520 54 25

Vardagar 10 till 15 vardagar

info@kvinnorjourerutangranser.se

Generella frågor och svar